Základní škola v Orlové - Porubě
Ročník 1959


Poslední novinky 19. duben 2024

Tyto stránky jsou věnovány ročníku 1959, který v létech 1965 až 1974 navštěvoval základní školu v Orlové - Porubě, dalším ročníkům, které docházely z různých důvodů do stejných tříd a všem učitelkám a učitelům, kteří se podíleli na jejich základním vzdělání.

Důvodem vzniku stránek je moje osobní úcta ke skutečnosti, že absolventi tohoto ročníku se v různém počtu pravidelně scházejí, což u absolventů základních škol nebývá podle mé zkušenosti obvyklé.

Obsahem stránek jsou informace a fotografie souvísející s Orlovou, základní školou a lidmi kolem nich. Jakékoliv další fotografie a informace dodané na adresu správce stránek budu zveřejňovat, přičemž si vyhrazuji právo konečného rozhodnutí, co budou stránky obsahovat. Vzkazy je možno posílat také prostřednictvím knihy návštěv, kde budou dostupné všem zájemcům.

V Ostravě dne 18. dubna 2004
Zdeněk Kamrla

 

Červen 1974 - 9. třída ZDŠ v Orlové - Porubě

21. května 2004 - sraz po třiceti létech

Sraz po 30-ti létech

22. května 2009 - sraz po pětatřiceti létech

Sraz po 35-ti létech

 


Poslední změna
22.05.2009